Kandydaci zgłaszają się w trzeciej klasie gimnazjum i przez formację parafialną i szkolną po zdaniu egzaminu mogą być dopuszczeni do przyjęcia tego sakramentu.

Parafialne spotkania formacyjne odbywają się 2 razy w miesiącu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 14 października po Mszy św. o godz. 15.00

Spotkanie całej grupy – 4 listopada po Mszy św. o godz. 15.00

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo chrztu
  • Indeks formacji religijnej
  • Opinia katechety

Bliższych informacji udziela ks. Jacek – odpowiedzialny za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (j.ksiezopolski@torun-michalici.pl)