Kandydaci zgłaszają się w trzeciej klasie gimnazjum i przez formację parafialną i szkolną po zdaniu egzaminu mogą być dopuszczeni do przyjęcia tego sakramentu.

Parafialne spotkania formacyjne odbywają się 2 razy w miesiącu.

Kolejne spotkanie całej grupy odbędzie się  17 i 31 marca po Mszy św. o godz. 15.00

W styczniu z racji kolęd spotkań nie będzie.

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 11 KWIETNIA 2019 O GODZ. 18.00 UDZIELI BP WIESŁAW ŚMIGIEL

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo chrztu
  • Opinia katechety

Bliższych informacji udziela ks. Jacek – odpowiedzialny za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (j.ksiezopolski@torun-michalici.pl)

Dorośli, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania powinni zgłosić się bezpośrednio do ks. Jacka w celu ustalenia trybu przygotowania.

NASTĘPNE SPOTKANIA DO BIERZMOWANIA DLA GRUPY (M-MŁODZIEŻ (zapisy w IX 2018)):

17.03

31.03

NASTĘPNE SPOTKANIA DO BIERZMOWANIA DLA GRUPY (D-DOROŚLI):

17.03

24.03

31.03

EGZAMIN DO BIERZMOWANIA – Pytania i odpowiedzi do Bierzmowania – docx i pdf

————————————————————— do EGZAMINU ———————————————

Witaj Przyjacielu,

Już niedługo otrzymasz Sakrament Bierzmowania i dlatego chciałbym, żeby był to wyjątkowy moment Twojego życia wiary.

Dlatego, aby rzeczywiście tak było trzeba się do tego przygotować:

Terminy kolejnych spotkań:

17 marca oraz 31 marca po Mszy św. o godz. 15.00 =)

Egzamin w kancelarii:

– 21 marca (czwartek) godz. 16 – 18

– 22 marca (piątek) godz. 17 – 19

– 23 marca (sobota) godz. 9 – 11

 

Skupienie przed Bierzmowaniem: 8 kwietnia 2019 roku – godz. 19
Dzień Spowiedzi: 9 kwietnia  – godz. 16.30 – 19.00

Próba do Bierzmowania: 10 kwietnia po Mszy św. o 18

Bierzmowanie – 11 kwietnia – godz. 18.00

 

Co na Egzaminie ? 

  1. Pytanie o Twoim Patronie do Bierzmowania !
  2. Pytanie z Małego Katechizmu:

– ZNAK KRZYŻA ŚW.

– OJCZE NASZ

– ZDROWAŚ MARYJO

– CHWAŁA OJCU

– DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

– PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

– AKT WIARY, AKT NADZIEI, AKT MIŁOŚCI, AKT ŻALU

– DO ANIOŁA STRÓŻA

– GŁÓWNE PRAWDY WIARY

– SAKRAMENTY ŚWIĘTE

– PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

– GRZECHY GŁÓWNE

– MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

– 5 WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

– DARY DUCHA ŚW.

  1. Pytanie z tego co było na spotkaniach:

OBJAWIENIU BOŻYM

W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?  co to jest Pismo św.? Kto jest autorem Pisma św.?  Jak dzieli się Pismo św.? Co to jest Ewangelia ?  Co to jest Tradycja?

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?  Kto to jest Pan Bóg?

Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym i że Pan Bóg jest duchem?

Jakie przymioty posiada Pan Bóg? Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Kto to jest człowiek? Co człowiek ma dzięki duszy?  Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście? Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Kim jest Jezus Chrystus? Co znaczy imię Jezus Chrystus? Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem?  Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

KOŚCIELE ŚWIĘTYM

Kto założył Kościół katolicki?  Jakie cechy posiada Kościół katolicki? Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?  Po czym poznajemy, że Kościół jest święty? Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?  Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół święty?

 

Kim jest Duch Święty? Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?  Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Co to jest Świętych obcowanie?  Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Kiedy człowiek popełnia grzech?  Czym jest grzech?  Na czym polega grzech ciężki?  Na czym polega grzech lekki?  Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?  Jakie są, źródła grzechu?

 

Co to znaczy ufać Panu Bogu?  Co to znaczy miłować Pana Boga?  Co znaczy czcić Pana Boga?

Co to jest modlitwa?

Wymień obowiązujące święta nakazane.

Co to jest łaska Boża? Kto nam wysłużył łaskę Bożą? Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy, łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić? Przez co możemy odzyskać laskę uświęcającą?

 

Co to jest sakrament?

Co to jest chrzest?

 

Co to jest bierzmowanie? Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?  Co oznacza słowo „bierzmowanie”?

Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem? Jakich łask udziela bierzmowanie?

Co to znaczy żyć według wiary?  Przez co mamy pogłębiać wiarę?

Przez co Człowiek może utracić wiarę?

 

Co to jest Najświętszy Sakrament?  Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?  Co to jest Msza św.?

Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.?

 

Co to jest sakrament pokuty?  Co to jest rachunek sumienia?  Co to jest żal za grzechy?   Co to jest mocne postanowienie poprawy? Co  to jest spowiedź?  Co to jest zadośćuczynienie?  Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

 

 

Gdyby okazało się, że czegoś nie wiesz odpowiedzi na te pytania znajdziesz na stronie

www.torun-michalici.pl/kancelaria/bierzmowanie

W przypadku pytań służę pomocą

Ks. Jacek