Chrzty odbywają się w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:30

Obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem w środę po Mszy św. o godz. 18:00

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka, wierzący i praktykujący. Zasadniczo nie powinno się chrzcić dzieci ludzi niewierzących lub żyjących w grzechu ciężkim bez woli poprawy.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
  • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1)

Nie może być chrzestnym niepraktykujący i żyjący w konkubinacie lub tylko związku cywilnym.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Dane rodziców (z dowodów tożsamości)
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • Dane o rodzicach chrzestnych (z dowodów tożsamości)
  • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji
  • Kartki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej na miesiąc przed datą chrztu.