Przygotowanie do przyjęcia Eucharystii przez dzieci z drugich klas odbywa się w szkole i na katechezie parafialnej raz w miesiącu III niedzielę miesiąca godz. 15:00. Sakrament Eucharystii zasadniczo przyjmuje się w parafii zamieszkania. ( KPK 528§ 1, 890 i 914, II PSP nr 106 Cat. Trad. Nr 107 ) . Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się w III sobotę maja. W najbliższym roku będzie to dzień 19 maja 2018 r.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo chrztu, (Ad sacra)
  • Opinia katechety
  • Gdy dziecko nie jest z naszej parafii pozwolenie pisemne od proboszcza parafii zamieszkania