Na sześć miesięcy o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa należy powiadomić urząd parafialny.
Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu wygłoszenia zapowiedzi i ustalenia terminu na spisanie protokołu małżeńskiego.

Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu małżeństwa:

  • Dowody osobiste narzeczonych w celu wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych
  • Świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne tylko 3 miesiące)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatnich klas szkoły Podstawowej i Średniej
  • Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego (10 katechez)
  • Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich w poradni rodzinnej (3 spotkania)
  • Jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące!)
  • Jeżeli jest zawarty związek cywilny to zaświadczenie z USC.
  • Jeśli obydwoje narzeczeni pochodzą z innej parafii pozwolenie i licencję od proboszcza parafii zamieszkania,