MINISTROWIE PANA BOGA  

Ministrare z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć – pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy nabożeństw. Jan Paweł II powiedział: Kiedy mali
Czytaj więcej