Księża pracujący w parafii

DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W TORUNIU – KSIĘŻA MICHALICI

 • Ks. Krzysztof Winiarski – proboszcz, przełożony domu zakonnego, kancelaria, administracja parafii, administracja domu zakonnego, chorzy, Informator Duszpasterski, strona internetowa i Facebook. Opiekun grup: Moderator Czcicieli św. Michała Archanioła, Apostolat Fatimski ; (e-mail: proboszcz@torun-michalici.pl)
 • Ks. Wojciech Szymański-Wikariusz parafialny, kancelaria, duszpasterstwo dzieci, troska o salki duszpasterskie, ministranckie,  Katecheta w SP 13, przygotowanie dzieci do I komunii, odpowiedzialny za liturgię, chorzy, Opiekun grup:  Oaza, ministranci,  schola dziecięca. Wikariusz lokalny: troska o porządek w domu i otoczeniu, troska o chorych, Msza św. dla przedszkolaków, (przygotowanie nabożeństw fatimskich)
 • Ks. dr Ryszard Andrzejewski -katecheza chrzcielna, chorzy, pogrzeby, Opiekun grup: Margaretki,  Krąg Biblijny,
 • Ks. Maciej Ciamaga–  katecheta SP 13, przygotowanie do bierzmowania, Opiekun grup: Róże Żywego Różańca, Parafialny Klub Seniora, Patronat Misyjny i Wspólnota Miłosierdzia, Intronizacja Serca Pana Jezusa, chorzy, pogrzeby
 • Ks. Zdzisław Urbanik – Ojciec duchowny, Pogrzeby, kronikarz domowy,  Chorzy,  Opiekun grup- Apostolat Fatimski, Duchowa Adopcja, chorzy, troska o świetlicę zakonną,
 • Ks. Maksymilian Wójtowicz – dyrektor „Oratorium”, pomoc duszpasterska
 • Ks. Marek Przybylski – pomoc duszpasterska, pogrzeby, chorzy, ogród
 • Ks. Marian Guzik – pomoc duszpasterska

Proboszczowie i Administratorzy* – którzy pracowali w naszej parafii:

 • Ks. Krzysztof Winiarski 2017-
 • Ks. Robert Giza – 2008-2017
 • Ks. Piotr Bieniek – 1999-2008
 • Ks. Czesław Kustra – 1993-1999
 • Ks. Maksymilian Sowa – 1989-1993
 • Ks. Stanisław Klocek – 1977-1989
 • Ks. Janusz Rzucidło* – 1974-1977
 • Ks. Walerian Moroz* – 1972-1974
 • Ks. Stanisław Nowak* – 1966-1972