Na sześć miesięcy o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa należy powiadomić urząd parafialny.
Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu wygłoszenia zapowiedzi i ustalenia terminu na spisanie protokołu małżeńskiego.

Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu małżeństwa:

  • Dowody osobiste narzeczonych w celu wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych
  • Świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne 6 miesięcy)
  • Świadectwo bierzmowania
  • Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego (10 katechez)
  • Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich w poradni rodzinnej (3 spotkania)
  • Jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne 6 miesięcy)
  • Jeżeli jest zawarty związek cywilny to zaświadczenie z USC – akt małżeństwa
  • Jeśli obydwoje narzeczeni pochodzą z innej parafii- licencję od proboszcza parafii zamieszkania,