W czerwcu 2019 rozpoczniemy zapisy osób, które chcą przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w przyszłym roku. (Zapisy te dotyczą także osób po VIII klasie SP z naszej parafii)

Parafialne spotkania formacyjne odbywają się 2 razy w miesiącu.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo chrztu
  • Opinia katechety
  • dla osób spoza naszej parafii – pozwolenia od Proboszcza z parafii zamieszkania