Wspólnoty – Żywy Różaniec

Jest wspólnotą ludzi, którzy każdego dnia modląc się jedną tajemnicą Różańca odpowiadają na wezwanie Matki Bożej do modlitwy za świat, Kościół i wszystkie sprawy potrzebujące pomocy Maryi. Msza św. odprawiana jest w pierwszą sobotę miesiąca i po niej następuje zmiana tajemnic. Zmiany tajemnic dokonuje ks. Krzysztof.

Opiekun grupy: ks. Maciej Ciamaga

Intencje modlitewne dla Wspólnoty Żywego Różańca–parafia św. Michała Arch. i bł. Ks. Bronisława Markiewicza na rok 2024

STYCZEŃ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby chorzy, którzy proszą o wstawiennictwo Błogosławionego Bronisława Markiewicza, mogli doznać łaski uzdrowienia, a cud za przyczyną Ojca Założyciela pozwolił na jego rychłą kanonizację.

Intencja parafialna: Módlmy się o fizyczny, psychiczny i  duchowy rozwój dla dzieci i młodzieży z naszej parafii i z oratorium oraz o opiekę i wstawiennictwo bł. Bronisława dla nas wszystkich

LUTY

Intencja ogólna: Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby dar życia zakonnego, który otrzymaliśmy, rodził w nas szczerą wdzięczność, zapalał do prawdziwej gorliwości i dodawał sił do pokonywania pokusy duchowej letniości.

Intencja parafialna: Módlmy się chorych i cierpiących Parafian, aby znaleźli ukojenie swojego bólu i pociechę płynącą z wiary

MARZEC

Intencja ogólna: Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, abyśmy zapatrzeni w postać świętego Józefa ukochali życie prawdziwie powściągliwe i pracowite, a także na nowo ukochali wartość ciszy i klauzury.

Intencja parafialna: Módlmy się za wszystkich ludzi podejmujących wielkopostny trud postu, jałmużny i modlitwy, aby z Bożą pomocą wytrwali w swych postanowieniach ku chwale Bożej i pożytkowi swej duszy

KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby obecność Zmartwychwstałego Chrystusa pomogła naszym wspólnotom żyć we wzajemnym pokoju i przebaczaniu, a także przyjmować siebie ze wszystkimi zranieniami.

Intencja parafialna: Módlmy się za nas, abyśmy dzięki łasce Bożej wyzwalali w sobie pokłady miłosierdzia względem sióstr i braci.

MAJ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, abyśmy posłuchali wezwania Ojca Założyciela: „Stańcie przy Maryi – Ona ocaleniem”, zawierzyli Jej swoje powołanie i dzięki temu wiernie szli za Panem Jezusem.

Intencja parafialna: Módlmy się za małżonków, aby wzmacniali swoją miłość przez wspólne życie sakramentalne

CZERWIEC

Intencja ogólna: Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby odważny i czytelny przykład naszego życia zakonnego był zachętą dla wielu młodych ludzi do pójścia za Jezusem ubogim, czystym i posłusznym drogą michalickiego charyzmatu.

Intencja parafialna: Módlmy się za wszystkich skłóconych w rodzinach i naszej wspólnocie parafialnej aby Jezus Chrystus – Książę Pokoju, obdarował ich zgodą, pojednaniem i pokojem

LIPIEC

Intencja ogólna: Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby podejmowane przez nas wakacyjne działania duszpasterskie: pielgrzymki, obozy, oazy i inne dzieła, pomogły dzieciom i młodzieży spotkać żywego Jezusa i na zawsze związać z Nim swoje życie.

Intencja parafialna: Módlmy się za nasze rodziny, aby dokonywał się w nich przekaz wiary i aby były miejscami realizacji przykazania miłości.

SIERPIEŃ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby setna rocznica pierwszych ślubów zakonnych w naszym Zgromadzeniu obudziła w każdym z nas pragnienie jeszcze doskonalszego naśladowania Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie.

Intencja parafialna: Módlmy się za osoby, które pobłądziły na drogach życia, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu mogły uporządkować swoje sprawy

WRZESIEŃ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby wszyscy współbracia z nową pasją przyjęli i poznawali duchową spuściznę Ojca Założyciela, a pod wodzą Św. Michała Arch. odważnie dzielili się michalickim charyzmatem z innymi.

Intencja parafialna: Módlmy się za wszystkie dzieci i młodzież z Bydgoskiego Przedmieścia aby mogły bezpiecznie rozwijać swoją wiarę i talenty oraz o opiekę świętego Patrona Michała Archanioła dla całej naszej wspólnoty i czcicieli

PAŹDZIERNIK

Intencja ogólna: Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby nasi współbracia pracujący na terenach misyjnych cieszyli się owocami swej ewangelizacyjnej posługi, łaską dobrego zdrowia i mogli z entuzjazmem realizować swoją posługę w miejscach, do których zostali posłani.

Intencja parafialna: Módlmy się, byśmy umacniali naszą wiarę gorliwym udziałem w katechezie i niedzielnej Mszy św

LISTOPAD

Intencja ogólna: Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, aby Aniołowie Pańscy wprowadzili do Nieba wszystkich zmarłych współbraci, zmarłych z naszych rodzin, a także wychowanków i dobrodziejów.

Intencja parafialna: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dziękując za ich życie prośmy dla nich o dar oglądania Boga twarzą w twarz

GRUDZIEŃ

Intencja ogólna: Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać Zmartwychwstałego w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Intencja zgromadzeniowa: Módlmy się, abyśmy wdzięczni za mijający rok umieli cieszyć się dobrem, które spotkało naszą Ojczyznę, Zgromadzenie i każdego z nas, a także z ufnością i bez lęku przyjęli to, co Boża Opatrzność dla nas przygotowała.

Intencja parafialna: Módlmy się aby każdy dzień bezpośredniego przygotowania do zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pańskiego był wypełniony drżeniem serca, cichą adoracją w kościołach i domach, ufnym zgłębianiem słowa Bożego