Formalności pogrzebowe załatwia najbliższa rodzina zmarłego. Zasadniczo pogrzeby mogą odbywać się w odpowiednich dniach w godzinach od 10.00 do 17.00. Szczegóły ustala rodzina w zakładzie pogrzebowym a później w kancelarii parafialnej.
Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, trzeba zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

Pozbawieni pogrzebu kościelnego mogą być:

  • Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty
  • Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy
  • Osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej
  • Inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184 § 1)