KANCELARIA CZYNNA:

WE WTORKI – 16.00 – 17.30

W CZWARTKI – 16.00 – 17.30

 

W sprawach pilnych prosimy dzwonić pod nr tel. 56 622 27 31

 

W dni świąteczne: niedziele, święta państwowe i kościelne kancelaria jest nieczynna.

KANCELARIA 
ks. Proboszcz Krzysztof Winiarski CSMA
ks. Wikariusz Wojciech Szymański CSMA

tel. 56 622 27 31

Kapłan dyżurujący przyjmuje w sprawach:

 • udzielania chrztu,
 • zawierania sakramentu małżeństwa,
 • pogrzebu,
 • wydawania zaświadczeń,
 • świadectw chrztu, ad sacra do pierwszej komunii i bierzmowania
 • intencji mszalnych,
 • zgłoszeń i odwiedzin chorych,
 • przyjmowania wypominków za zmarłych,
 • ofiar na kościół,
 • rozprowadzania kartek do spowiedzi

W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. potocznie RODO, informujemy, że:

 • wszelkiego rodzaju zaświadczenia będą wydawane wyłącznie osobom pełnoletnim, których akt dotyczy (lub prawnym opiekunom osób niepełnoletnich) za okazaniem dowodu tożsamości. To znaczy, że np. matka nie otrzyma świadectwa chrztu pełnoletniej córki. Po zaświadczenia prosimy zgłaszać się z dowodem tożsamości;
 • jakiekolwiek zaświadczenie dotyczące osoby pełnoletniej będzie mogło być odebrane przez kogoś innego wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wskazującego personalia osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu, małżeństwa i inne zaświadczenie?

1.    Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2.    Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.(dokument do pobrania)

3.    Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). W sprawie przesłania dokumentu można zwrócić się do parafii listownie lub za pomocą maila podając swoje dokładne dane oraz dokładny adres parafii, do której ma zostać wysłany dokument. Osoby pełnoletnie występują z prośbą osobiście a w sprawie osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

4.    Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).

5.     Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

W każdym przypadku należy mieć ze sobą własny dokument tożsamości  potwierdzający prawo do otrzymania zaświadczenia.


PORADNIA RODZINNA

Przyjmuje w piątki w godz. 16:00 -17:30.
Do Poradni należy przyjść 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.


PORADY PRAWNE

mgr Lucyna Szalkowska – Radca Prawny
Przyjmuje w I i III czwartek miesiąca od 18:30 – PORADY PRAWNE Z POWODU CHOROBY P. LUCYNY SĄ ODWOŁANE !!!


CARITAS PARAFIALNY

Dyżuruje w pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 17:00 – 17:45.