W I piątki miesiąca od godz. 9.00 udajemy się do chorych uprzednio zgłoszonych w kancelarii parafialnej lub zakrystii. W nagłych wypadkach o każdej porze. Sakrament może przyjąć każdy wielokrotnie o ile zachodzi taka potrzeba (ciężka choroba, stan przedoperacyjny) . Warunkiem jest wyraźna chęć i stan łaski uświęcającej. Sakrament udzielany jest chorym a nie zmarłym.

Należy przygotować w domu:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krzyż,
  • świece