Wspólnota Miłosierdzia

W naszej parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła na toruńskich Rybakach z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Piotra Bieńka powołany został Patronat Misyjny. Ks. Piotr Bieniek zobowiązał siostrę Faustynę Gajdę do założenia grupy misyjnej. Do Patronatu Misyjnego należą 42 osoby, które modlitwą, ofiarą, a także materialnie wspierają misje św.
Część członków Patronatu Misyjnego ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia podejmuje modlitwę w intencjach misji we własnych domach, w duchowej łączności z pozostałymi osobami patronatu, a także w miarę swoich możliwości wspierając materialnie i ofiarowując swoje cierpienia w intencjach misji. Pozostałe osoby tworzą Grupę Miłosierdzia. Jest to grupa formacyjno – modlitewna. Podczas spotkań odbywających się w poniedziałki o godz. 16.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencjach misji św., misjonarek i misjonarzy. Polecamy również Miłosierdziu Bożemu kapłanów i siostry zakonne posługujące w naszej Parafii, modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Grupa obejmuje modlitwą wstawienniczą Ojca Św., cały Kościół Św. oraz wszystkie aktualne potrzeby naszej Ojczyzny i Wspólnoty Parafialnej. Podczas spotkań głoszone są konferencje oparte na tekstach Pisma Św. oraz nauki Kościoła na temat dzieła misyjnego. Wgłębiamy się w tematy dotyczące Eucharystii w naszym życiu, znaczenia codziennej modlitwy, spowiedzi i Komunii Św.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Wspólnota uczestniczy czynnie we wspólnej Eucharystii, przygotowując liturgię słowa.
Wspólnota systematycznie przygotowuje i prowadzi modlitwy podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie Nabożeństw Fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października. Podczas adoracji o godz. 15:00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Droga Krzyżowa.
Grupa czynnie pomaga w różnych pracach na rzecz parafii, przygotowuje liturgię podczas świąt i uroczystości parafialnych, miedzy innymi przygotowuje jeden z czterech ołtarzy na procesję Bożego Ciała.
Wszystkich chętnych, którzy odczuwają potrzebę wspólnej modlitwy, serdecznie zapraszamy.

Patronat Misyjny

Patronat Misyjny to konkretna stała współpraca duchowa i materialna, polegająca na wspieraniu placówek misyjnych rozsianych na wszystkich kontynentach. Patronat misyjny to praktyka włączenia się w dzieło misyjne Kościoła, możliwe dla każdego chrześcijanina, który pozostając we własnej Ojczyźnie przekracza granice i siłą ducha dociera do różnych miejsc, by Jezus był poznawany i kochany. Służy temu modlitwa w intencjach misji i misjonarzy, która nieograniczona ani czasem ani przestrzenią dociera do najdalszych zakątków świata i rozbudza „przyjaciół Boga”.
Wobec faktu, że wielu z naszych braci nie poznało prawd Ewangelii nie możemy być obojętni, lecz musimy kierować się nakazem Chrystusa :
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.”
Ten nakaz nakłada na nas chrześcijan obowiązek włączenia się w wielkie dzieło ewangelizacji. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.”
Powołani do szerzenia tego dzieła są misjonarze i misjonarki. Patronaty misyjne są pomostem łączącym placówki misyjne z Ojczyzną poprzez stały kontakt duchowy oraz gromadzenie środków potrzebnych do normalnego funkcjonowania placówek misyjnych niosących wszelką pomoc tubylczej społeczności.