Chrzty w naszej parafii odbywają się w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30

Obowiązkowa katecheza dla rodziców przed chrztem w środę po Mszy św. o godz. 18:00

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
  • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1).
  • Świadkiem chrztu może zostać osoba ochrzczona w kościele, który nie posiada pełnej jedności z kościołem katolickim (np. protestant)

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • Akt urodzenia dziecka – do wglądu w oryginale
  • Dane rodziców – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców oraz przynależności sui iuris oraz  informacja o małżeństwie rodziców
  • Dane o rodzicach chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców chrzestnych oraz przynależności sui iuris
  • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
  • Od osób spoza naszej parafii wymagana jest zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej przed datą chrztu.