Ministranci

Grupa ministrantów istnieje od początku powstania naszej parafii. Obecnie liczy ok. 40 osób w wieku od 8 do 20 lat. Jako wspólnota posiada swój sztandar. Ministranci podzieleni są na kilka grup. Każdą grupą kieruje starszy ministrant – grupowy. Spotkania dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00. Co miesiąc w pierwszy czwartek ministranci spotykają się na uroczystej Mszy św. o godz. 18:00. Ministranci nie tylko odbywają formację biblijną, ale biorą udział w rozgrywkach piłki nożnej, w której odnoszą liczne sukcesy. W tym roku w pucharze piłki nożnej nasi zajęli II miejsce. Część ministrantów należy również do Ruchu Światło – Życie, działającego w naszej parafii.